PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T9-99

Skuodo atviro jaunimo centro nuostatai