Būtų galima išskirti tris pagrindinius SAJC veiklos tikslus:

  1. Sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones.
  2. Užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo.
  3. Sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.

Atsižvelgiant į Skuodo rajono jaunimo situaciją, SAJC viziją ir tikslus bei aktualias tikslines grupes, centro veiklas galima sugrupuoti į kelias atskiras veiklų grupes pagal tikslines grupes:

New Picture (7)

SAJC veiklos sritys žr. https://sajc.lt/veikla/veiklos-sritys/